Polish lang for XAMPP

Problems with the Windows version of XAMPP, questions, comments, and anything related.

Polish lang for XAMPP

Postby Riklaunim » 17. August 2004 16:24

I've made a Polish translation for XAMPP (XAMPPlite/windows) 8)
Code: Select all
<?
// ---------------------------------------------------------------------
// GLOBAL
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['global-xampp']="XAMPP for Windows";

// ---------------------------------------------------------------------
// NAVIGATION
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['navi-xampp']="XAMPP 1.4.5";
$TEXT['navi-welcome']="Witaj";
$TEXT['navi-status']="Status";
$TEXT['navi-security']="Bezpieczeństwo";
$TEXT['navi-doc']="Dokumentacja";
$TEXT['navi-components']="Komponenty";
$TEXT['navi-about']="O XAMPPie";

$TEXT['navi-demos']="Dema";
$TEXT['navi-cdcol']="Kolekcja Płyt CD";
$TEXT['navi-bio']="Biorytmy";
$TEXT['navi-guest']="Księga Go¶ci";
$TEXT['navi-perlenv']="MiniPerl";
$TEXT['navi-iart']="Błyskawiczna Grafika";
$TEXT['navi-iart2']="Grafika Flash";
$TEXT['navi-phonebook']="Księga Telefoniczna";
$TEXT['navi-perlasp']="Perl:ASP";
$TEXT['navi-pear']="PEAR:Excel_Writer";
$TEXT['navi-adodb']="ADOdb";
$TEXT['navi-perl']="Perl";
$TEXT['navi-python']="Python";
$TEXT['navi-jsp']="Java";

$TEXT['navi-tools']="Narzędzia";
$TEXT['navi-phpmyadmin']="phpMyAdmin";
$TEXT['navi-webalizer']="Webalizer";
$TEXT['navi-mercury']="Mercury Mail";
$TEXT['navi-filezilla']="FileZilla FTP";
$TEXT['navi-jpgraph']="JpGraph";

$TEXT['navi-languages']="Języki";
$TEXT['navi-english']="Angielski";
$TEXT['navi-german']="Niemiecki";

// ---------------------------------------------------------------------
// STATUS
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['status-head']="XAMPP Status";
$TEXT['status-text1']="Ta strona pokazuje co obecnie działa a co nie.";
$TEXT['status-text2']="Niektóre zmiany w konfiguracji mog± dawać fałszywy negatywny efekt. Przy SSL (https://localhost) raporty te nie działaj±!";

$TEXT['status-mysql']="Baza danych MySQL";
$TEXT['status-ssl']="HTTPS (SSL)";
$TEXT['status-php']="PHP";
$TEXT['status-perl']="Perl z mod_perl";
$TEXT['status-cgi']="Common Gateway Interface (CGI)";
$TEXT['status-ssi']="Server Side Includes (SSI)";
$TEXT['status-python']="Python z mod_python";
$TEXT['status-mmcache']="PHP rozszerzenie »Turck MMCache«";
$TEXT['status-mmcache-url']="http://www.apachefriends.org/faq-wampp-en.html#mmcache";
$TEXT['status-smtp']="SMTP Serwer";
$TEXT['status-ftp']="FTP Serwer";
$TEXT['status-tomcat']="Tomcat Service";
$TEXT['status-named']="Domain Name Service (DNS)";
$TEXT['status-oci8']="PHP rozszerzenie »OCI8/Oracle«";
$TEXT['status-oci8-url']="http://www.apachefriends.org/faq-lampp-en.html#oci8";

$TEXT['status-lookfaq']="zobacz FAQ";
$TEXT['status-ok']="WŁ±CZONE";
$TEXT['status-nok']="WYŁ±CZONE";

$TEXT['status-tab1']="Komponent";
$TEXT['status-tab2']="Status";
$TEXT['status-tab3']="Wskazówka";

// ---------------------------------------------------------------------
// SECURITY
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['security-head']="Bezpieczeństwo XAMPPa";
$TEXT['security-text1']="Ta strona informuje o poziomie bezpieczeństwa XAMPPa (proszę czytać tekst pod tabel±)";
$TEXT['security-text2']="Zielone pozycje - bezpieczne, czerwone - niezabezpieczone, żółte - nie można sprawdzić. <p>By to poprawić wywołaj<p><b>/opt/lampp/lampp security</b><p>Uruchomi to odpowiedni program.";

$TEXT['security-ok']="ZABEZPIECZONE";
$TEXT['security-nok']="NIEZABEZPIECZONE";
$TEXT['security-noidea']="BRAK DANYCH";

$TEXT['security-tab1']="Nazwa";
$TEXT['security-tab2']="Status";

$TEXT['security-checkapache-nok']="Te strony XAMPPa s± dostępne poprzez sieć dla wszystkich";
$TEXT['security-checkapache-ok']="Te strony XAMPPa nie s± już dostępne dla wszystkich";
$TEXT['security-checkapache-text']="Każda strona demo XAMPPa jest dostępna. Każdy kto zna twoje IP może na nie wej¶ć.";

$TEXT['security-checkmysqlport-nok']="MySQL jest dostępne przez sieć";
$TEXT['security-checkmysqlport-ok']="MySQL nie jest już dostępne przez sieć";
$TEXT['security-checkmysqlport-text']="Jest to potencjalna dziura zabezpieczeń i jeżeli jeste¶ maniakiem bezpieczeństwa powiniene¶ zamkn±ć interfejs sieciowy bazy MySQL.";

$TEXT['security-checkpmamysqluser-nok']="Użytkownik phpmyadmina pma nie ma ustawionego hasła";
$TEXT['security-checkpmamysqluser-ok']="Użytkownik phpmyadmina pma ma już ustawione hasło";
$TEXT['security-checkpmamysqluser-text']="phpmyadmin przechoduje ustawienia w dodatkowej bazie danych MySQL. Wejdź do niej i ustaw hasło.";

$TEXT['security-checkmysql-nok']="Użytkownik root MySQL nie ma hasła";
$TEXT['security-checkmysql-ok']="Użytkownik root MySQL ma już hasło";
$TEXT['security-checkmysql-text']="Każdy lokalny użytkownik linuxa może uzyskać dostęp do bazy MySQL z uprawnieniami admina.";

$TEXT['security-checkftppassword-nok']="Hasło FTP dla użytkownika nobody ci±gle jest ustawione jako 'lampp'";
$TEXT['security-checkftppassword-ok']="Hasło FTP użytkownika nobody nie jest już ustawione na 'lampp'";
$TEXT['security-checkftppassword-text']="Za pomoc± domy¶lnego hasła każdy może ładować i edytować pliki na serwerze. Jeżeli wł±czysz ProFTPD to powiniene¶ zmienić hasło dla nobody.";

// ---------------------------------------------------------------------
// START
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['start-head']="Witaj w XAMPP dla Windowsa";

$TEXT['start-subhead']="Gratulacje!<BR>XAMPP poprawinie zainstalowany.";

$TEXT['start-text1']="Możesz już korzystać z Apache i reszty jego kumpli. Zanim to zrobisz możesz sprawdzić co działa klikaj±c w link <B>Status</b> obok.";

$TEXT['start-text2']="Uwaga, XAMPP w wersji 1.4 jest przystosowany do zarz±dzania pakietami. XAMPP posiada pakiety: <UL><LI>XAMPP pakiet bazowy</LI><LI>XAMPP Perl</LI><LI>XAMPP Python<LI></LI>XAMPP Utility addon (więcej narzędzi, lecz nieaktywnych)</LI><LI>XAMPP Server addon (więcej opcji serwerowych, lecz nieaktywnych)</LI><LI>XAMPP Inne dodatki (nieaktywne)</LI></UL>";

$TEXT['start-text3']="Dla normalnej inicjalizacji dodatku odpal 1 raz na 1 dodatek plik \"setup_xampp.bat\". Dla dodatków instalacyjnych musisz mieć instalacyjn± wersję XAMPPa! W innych przypadkach XAMPP zip może być.";

$TEXT['start-text4']="Dla wsparcia OpenSSL proszę używać testu certyfikatu z <a href='https://127.0.0.1' target='_top'>https://127.0.0.1</a> lub <a href='https://localhost' target='_top'>https://localhost</a>";

$TEXT['start-text5']="I najważniejsze - podziękowania dla Nemesis, KriS, Boppy, Pc-Dummy i wielu innym, którzy pomagaj± rozwijać XAMPPa!<BR><BR>Polskie miniwsparcie w <a href=\"http://www.cms.rk.edu.pl\" target=\"_blank\">Bibliotece CMS Riklaunima</a>.";

$TEXT['start-text6']="Powodzenia, Kay Vogelgesang + Kai 'Oswald' Seidler";

// ---------------------------------------------------------------------
// MANUALS
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['manuals-head']="Dokumentacja online";

$TEXT['manuals-text1']="XAMPP ł±czy ze sob± wiele programów. Oto ich lista i odno¶niki do dokumentacji.";


$TEXT['manuals-list1']="
<ul>
<li><a href=http://httpd.apache.org/docs-2.0/>Apache 2</a>
<li><a href=http://www.php.net/manual/pl/>PHP</a>
<li><a href=http://www.perldoc.com/perl5.8.0/pod/perl.html>Perl</a>
<li><a href=http://www.mysql.com/documentation/mysql/bychapter/>MySQL</a>
<li><a href=http://php.weblogs.com/ADODB>ADODB</a>
<li><a href=http://turck-mmcache.sourceforge.net/>Turck MMCache dla PHP</a>
<li><a href=http://www.ros.co.nz/pdf/readme.pdf>klasa pdf</a>
</ul>";

$TEXT['manuals-text2']="Oto mała lista tutoriali Apache i strona Apache Friends:";

$TEXT['manuals-list2']="
<ul>
<li><a href=http://www.apachefriends.org/faq-en.html>Strona Apache Friends</a>
<li><a href=http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/php>Tutorial PHP</a> autorstwa Davida Gowansa
<li><a href=http://www.davesite.com/webstation/html/>HTML - Tutorial dla pocz±tkuj±cych</a> by Dave Kristula
<li><a href=http://www.comp.leeds.ac.uk/Perl/start.html>Tutorial Perla</a> by Nik Silver
</ul>";

$TEXT['manuals-text3']="<LI><B>Strony Polskie</b><BR><LI><a href=http://www.cms.rk.edu.pl>Biblioteka CMS</a> - PHP, CMSy i nie tylko<LI><A href=http://www.polhost.net>polhostn.net</a> - PHP i Skrypty<LI><A href=http://www.post-nuke.pl>postnuke.pl</a> - Wsparcie postnuke<LI><a href=http://www.php.pl>php.pl</a> - Polska strona o PHP";

// ---------------------------------------------------------------------
// COMPONENTS
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['components-head']="Komponenty XAMPPa";

$TEXT['components-text1']="XAMPP ł±czy ze sob± wiele programów, oto ich lista.";

$TEXT['components-text2']="Wyrazy uznania dla twórców tych programów.";

$TEXT['components-text3']="W katalogu <b>\\xampp\licenses</b> znajdziesz licencje tych programów.";

// ---------------------------------------------------------------------
// CD COLLECTION DEMO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['cds-head']="Kolekcja płyt CD (Przykład klasy PHP+MySQL+PDF)";

$TEXT['cds-text1']="Prosty program CD.";

$TEXT['cds-text2']="Lista CD jako <a href='$PHP_SELF?action=getpdf'>Dokument PDF</a>.";

$TEXT['cds-error']="Nie można poł±czyć się z baz± danych!<br>Czy MySQL chodzi, czy nie zmieniłe¶ hasła?";
$TEXT['cds-head1']="Moje CDs";
$TEXT['cds-attrib1']="Wykonawca";
$TEXT['cds-attrib2']="Tytuł";
$TEXT['cds-attrib3']="Rok";
$TEXT['cds-attrib4']="Komenda";
$TEXT['cds-sure']="Jeste¶ pewien?";
$TEXT['cds-head2']="Dodaj CD";
$TEXT['cds-button1']="Kasuj CD";
$TEXT['cds-button2']="Dodaj CD";

// ---------------------------------------------------------------------
// BIORHYTHM DEMO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['bio-head']="Biorytmy (przykład zastosowania PHP+GD)";

$TEXT['bio-by']="przez";
$TEXT['bio-ask']="Wprowadź datę urodzenia";
$TEXT['bio-ok']="OK";
$TEXT['bio-error1']="Data";
$TEXT['bio-error2']="jest błędna";

$TEXT['bio-birthday']="data urodzenia";
$TEXT['bio-today']="Dzi¶";
$TEXT['bio-intellectual']="Intelekt";
$TEXT['bio-emotional']="Emocje";
$TEXT['bio-physical']="Kondycja";

// ---------------------------------------------------------------------
// INSTANT ART DEMO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['iart-head']="Błyskawiczna Grafika (Zastosowanie PHP+GD+FreeType)";
$TEXT['iart-text1']="Czcionka »AnkeCalligraph« autorstwa <a class=blue target=extern href=\"http://www.anke-art.de/\">Anke Arnold</a>";
$TEXT['iart-ok']="OK";

// ---------------------------------------------------------------------
// FLASH ART DEMO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['flash-head']="Grafika Flash (Zastosowanie PHP+MING)";
$TEXT['flash-text1']="MING dla Windows32 nie jest jeszcze gotowy.<br>Szczegóły: <a class=blue target=extern href=\"http://ming.sourceforge.net/install.html/\">Ming - an SWF output library and PHP module</a>";
$TEXT['flash-ok']="OK";

// ---------------------------------------------------------------------
// PHONE BOOK DEMO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['phonebook-head']="Księga telefonów (Przykład zastosowania PHP+SQLite)";

$TEXT['phonebook-text1']="Prosty skrypt, lecz wykorzystuj±cy najnowsze rozwi±zania.";

$TEXT['phonebook-error']="Nie można otworzyć bazy danych!";
$TEXT['phonebook-head1']="Moje numery telefonów";
$TEXT['phonebook-attrib1']="Nazwisko";
$TEXT['phonebook-attrib2']="Imię";
$TEXT['phonebook-attrib3']="Numer telefonu";
$TEXT['phonebook-attrib4']="Komenda";
$TEXT['phonebook-sure']="Jeste¶ pewien?";
$TEXT['phonebook-head2']="Dodaj wpis";
$TEXT['phonebook-button1']="Kasuj";
$TEXT['phonebook-button2']="Dodaj";

// ---------------------------------------------------------------------
// ABOUT
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['about-head']="O XAMPPie";

$TEXT['about-subhead1']="Cele i założenia";

$TEXT['about-subhead2']="Szata graficzna";

$TEXT['about-subhead3']="Współpraca";

$TEXT['about-subhead4']="Kontakt";

// ---------------------------------------------------------------------
// CODE
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['srccode-in']="Kod źródłowy tutaj";

// ---------------------------------------------------------------------
// MERCURY
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['mail-head']="Wysyłanie maili za pomoc± Mercury Mail na serwerach SMTP i POP3";
$TEXT['mail-hinweise']="Notki odnosnie wykorzystywania tego programu!";
$TEXT['mail-adress']="Nadawca:";
$TEXT['mail-adressat']="Adresat:";
$TEXT['mail-cc']="CC:";
$TEXT['mail-subject']="Temat:";
$TEXT['mail-message']="Wiadomo¶ć:";
$TEXT['mail-sendnow']="Wiadomo¶ć jest wysyłana ...";
$TEXT['mail-sendok']="Wiadomo¶ć wysłana pomy¶lnie!";
$TEXT['mail-sendnotok']="Bł±d! Nie udało się wysłać poprawnie wiadomo¶ć!";
$TEXT['mail-help1']="Notki:<br><br>";
$TEXT['mail-help2']="<UL>
<LI>Mercury potrzebuje zewnętrznego poł±czenia przy starcie;</LI>
<LI>przy starcie Mercury definiuje Domain Name Service (DNS) automatycznie, jako nazwę serwera twojego dostawcy;</LI>
<LI>Dla użytkowników gateway servers: Proszę ustawić DNS poprzez TCP/IP (poprzez InterNic z IP 198.41.0.4);</LI>
<LI>Plik konfiguracyjny Mercury to MERCURY.INI;</LI>
<LI>dla testów możesz wysłać email do postmaster@localhost lub admin@localhost i poszukać tych wiadomo¶ci w katalogach: xampp.../mailserver/MAIL/postmaster lub (...)/admin;</LI>
<LI>jeden testowy użytkownik \"newuser\" (newuser@localhost) z hasłem = wampp;</LI>
<LI>spam i podobne s± zabronione w Mercury!;</LI>
</UL>";
$TEXT['mail-url']="<a href=\"http://www.pmail.com/overviews/ovw_mercury.htm\" target=\"_top\">http://www.pmail.com/overviews/ovw_mercury.htm</a>";
// ---------------------------------------------------------------------
// FileZilla FTP
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['filezilla-head']="Serwer FileZilla FTP";
$TEXT['filezilla-install']="Apache nie jest serwerem FTP ... ale FileZilla FTP jest.";
$TEXT['filezilla-install2']="W głównym katalogu XAMPPa uruchom \"filezilla_setup.bat\" by skonfigurować serwer. Uwaga: Dla Windows NT, 2000 i XP Professional, FileZilla musi zostać zainstalowana jako service.";
$TEXT['filezilla-install3']="Konfigurowanie \"FileZilla FTP\". W tym celu użyj interfejsu FileZilla \"FileZilla Server Interface.exe\". W przykładzie ustawieni s± dwaj użytkownicy:<br><br>
A: Domy¶lny użytkownik \"newuser\", hasło \"wampp\". Główny katalog xampp\htdocs.<br>
B: Anonimowy użytkownik \"anonymous\", bez hasła. Główny katalog xampp\anonymous.<br><br>
Domy¶lnym interfejsem jest adres loopback - 127.0.0.1.";
$TEXT['filezilla-install4']="Serwer FTP jest wył±czany za pomoc± \"FileZillaFTP_stop.bat\". Dla FileZilla jako service użyj \"FileZillaServer.exe\" bezpo¶rednio. Wtedy możesz skonfigurować wszystkie opcje startowe.";
$TEXT['filezilla-url']="<br><br><a href=\"http://filezilla.sourceforge.net\" target=\"_top\">http://filezilla.sourceforge.net</a>";

// ---------------------------------------------------------------------
// PEAR
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['pear-head']="Eksport do Excela za pomoc± PEAR (PHP)";
$TEXT['pear-text']="Krótki <a class=blue target=extern href=\"http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_310-print_excel_export_mit_pear.html\">Manual</A> po niemiecku autorstwa Björna Schottea.";
$TEXT['pear-cell']="Warto¶ć komórki";

// ---------------------------------------------------------------------
// JPGRAPH
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['jpgraph-head']="JpGraph - Biblioteka graficzna dla PHP";
$TEXT['jpgraph-url']="<br><br><a href=\"http://www.aditus.nu/jpgraph/\" target=\"_top\">http://www.aditus.nu/jpgraph/</a>";

// ---------------------------------------------------------------------
// ADODB
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['ADOdb-head']="ADOdb - Dostęp do baz danych (PHP)";
$TEXT['ADOdb-text']="ADOdb wspiera MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS SQL 7, Foxpro, Access, ADO, Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite i pochodne ODBC. Obsługa Sybase, Informix, FrontBase i PostgreSQL została zaimplementowana przez fanów projektu. Znajdziesz je w \(mini)xampp\php\pear\adodb.";
$TEXT['ADOdb-example']="Przykład:";
$TEXT['ADOdb-dbserver']="Server bay danych (MySQL, Oracle ..?)";
$TEXT['ADOdb-host']="Host (nazwa lub IP)";
$TEXT['ADOdb-user']="Użytkownik ";
$TEXT['ADOdb-password']="Hasło";
$TEXT['ADOdb-database']="Obecna baza na serwerze";
$TEXT['ADOdb-table']="Zaznaczone tabele";
$TEXT['ADOdb-nottable']="<p><B>Tabela nie znaleziona!</B>";
$TEXT['ADOdb-notdbserver']="<p><B>Driver do tej bazy nie istnieje!</B>";


// ---------------------------------------------------------------------
// INFO
// ---------------------------------------------------------------------

$TEXT['info-package']="Pakiet";
$TEXT['info-pages']="Strony";
$TEXT['info-extension']="Rozszerzenie";
$TEXT['info-module']="Moduł Apache";
$TEXT['info-description']="Opis";
$TEXT['info-signature']="Sygnatura";
$TEXT['info-docdir']="Document root";
$TEXT['info-port']="Domy¶lny port";
$TEXT['info-service']="Services";
$TEXT['info-examples']="Przykłady";
$TEXT['info-conf']="Pliki konfiguracyjne";
$TEXT['info-requires']="Wymaga";
$TEXT['info-alternative']="Alternatywa";
$TEXT['info-tomcatwarn']="Uwaga, Tomcat nie działa na porcie 8080.";
$TEXT['info-tomcatok']="OK! Tomcat działa na porcie 8080.";
$TEXT['info-tryjava']="Przykład Javy (JSP) z Apache MOD_JK.";
$TEXT['info-nococoon']="Uwaga, Tomcat nie działa na porcie 8080, nie można zainstalować cocoon!";
$TEXT['info-okcocoon']="Tomcat działa na porcie 8080! By zainstalować \"Cocoon\" kliknij tutaj ...";
?>


If there is something left to translate - post it here or send it to me :)
If you add it to XAMPP you could also change the ISO to iso-8859-2 so Polish special letters would be displayed correctly.
Riklaunim
 
Posts: 5
Joined: 17. August 2004 16:18

Return to XAMPP for Windows

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 82 guests